Prognoza pogody - Karpacz

Krajowy Instytut Meteorologii

Jest ośrodkiem badawczym zajmującym się przetwarzaniem i analizą danych pogodowych generowanych m.in. przez numeryczne modele prognostyczne. Głównym celem działania Instytutu jest dostarczanie mieszkańcom Polski (i innych regionów świata) możliwie jak najbardziej precyzyjnych i rzetelnych prognoz pogodowych.

Pracownikami Instytutu są osoby z wieloletnim doświadczeniem meteorologicznym oraz programistycznym. Unikatowe połączenie wiedzy meteorologicznej z zaawansowanymi technikami programistycznymi umożliwia nam dostarczanie niezawodnych i zaawansowanych usług meteorologicznych do szerokiego grona odbiorców (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych).

Wśród odbiorców naszych usług są między innymi ośrodki żeglarstwa w Polsce, służby i podmioty sektora publicznego, organizacje komercyjne, indywidualni żeglarze i podróżnicy. Nasi specjaliści opracowują aktualne prognozy oraz zapewniają wsparcie serwisu 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Ponadto, osobny zespół programistyczny, który odpowiedzialny jest za przygotowanie modeli prognostycznych, stale pracuje nad rozwijaniem własnych systemów oraz technik prognozowania.

Zbierane, przechowywane i przetwarzane przez nas dane meteorologiczne są gwarantem wysokiej precyzji i jakości prognoz zarówno tych krótko, jak i długoterminowych. Prognoza pogody jest aktualizowana w naszym serwisie na bieżąco oferując zawsze najświeższe i najbardziej wiarygodne informacje prognostyczne.